İLETİŞİM
Rektörlük Ofisi
Boğaziçi Üniversitesi
34342 Bebek-İstanbul
rektorlukofisi@boun.edu.tr
0212 287 17 53 Telefon
0212 265 70 06 Faks